Βάζο με τριαντάφυλλα

Υλικά: Υδατογραφία σε χαρτί
Διαστάσεις: 56x42 εκατοστά
Δημιουργήθηκε: Μάιος 2004

Σημείωση: Ανήκει