Πρώτη άνοιξη στο Όμοδος

Υλικά: Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις: 60x80 εκατοστά
Δημιουργήθηκε: Φεβρουάριος 2016

Σημείωση: Ανήκει