Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Αναφορά στο "Τρόπος και Είναι"

tropos-einai img

Το φιλοσοφικό δοκίμιο “Τρόπος και Είναι – εισαγωγή στη φιλοσοφία του νεολογικού υλοθεϊσμού” διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην τιμή των €10. Αγοράστε το από την easywriter.gr.

Στο Τρόπος και Είναι – εισαγωγή στη φιλοσοφία του νεολογικού υλοθεϊσμού” καταγράφεται η πορεία προς την γνώση εκκινώντας από τα παροντικά δεδομένα της αίσθησης και της εσωτερικής εμπειρίας αφού προηγηθεί ο συνειδησιακός μηδενισμός των νοημάτων και σημασιών που εμφυτεύτηκαν στη συνείδηση από την εξουσιαστική βία.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον νέο Λόγο – τρόπο του νοείν εκ του οποίου αναδύεται μια άλλη παράσταση του κόσμου κατά αντιδιαστολή εκείνου που τίθεται δια της τυπικής και διαλεκτικής λογικής.

Κύρια γνωρίσματα αυτού του νέου διακόσμου είναι η σχέση των χωροχρονικών ταχυτήτων με την υπερ-χωροχρονική άπειρη ταχύτητα της ύλης – ουσίας που έχει συμπεριφορά νόησης.

Είναι η κατανόηση των θεών ως πρωτογενών οντοτήτων που εκφράζουν τις κεντρικές ροπές της νόησης.

Είναι η αναφορά στην πολλαπλότητα των χωροχρόνων ή κοσμικών γενών ως τροπών της απείρου ταχύτητος, διαφοροποιούμενων κατά Λόγον - τρόπο που είναι σύμφυτος με την ύλη – ουσία.

Γίνεται επίσης αναφορά στην ψυχή και την ουσία αυτής καθώς και στο παροντικό νόημα της ως επέκτασης της θείας ουσίας και τροπής της αιθερικής ύλης.

Αναφέρεται ακόμα στο νόημα του μικρού ανθρώπινου διακόσμου της δημιουργίας στα πλαίσια του μεγάλου διακόσμου της αιώνιας Φύσης και συνδέει την ηθική με την δράση που οδηγεί στην καλλίστη πολιτεία ως αντικατοπτρισμό του κάλλιστου κοσμικού γένους στο οποίο οδεύουν οι ψυχές που αντιστάθηκαν στην καθοδική ροπή προς τον θάνατο.

Το “Τρόπος και Είναι” θεμελιώνει γνωσιολογικά και κοσμολογικά τον αγώνα της ελευθερίας ενάντια στον σκοταδισμό και στους τυραννικούς θεσμούς που παρήγαγε.

Η φιλοσοφία του νεολογικού υλοθεϊσμού παίρνει το όνομα της από την σχέση του νέου Λόγου με την υλική ουσία του κόσμου – διακόσμου της ανθρωποκεντρικής γνωρίζουσας νόησης καθώς και από την θεολογία του πολυθεϊσμού νοουμένης αυτής ως κλάδου της φιλοσοφίας που ενριζώνεται στην γνωσιολογία και τις αρχές του νέου τρόπου του νοείν.

Ο νεολογικός υλοθεϊσμός είναι ένας άλλος δρόμος προς την γνώση ως ανταπόκρισης στο πραγματικό που έχει ως εμφάνεια του την αίσθηση και την εμπειρία και ως βάθος του την κίνηση της ενιαίας ουσίας της ύλης στην εκτατή και υπερεκτατή μορφή της.

Ο νεολογικός υλοθεϊσμός αντίκειται σε όλες τις θρησκείες και όλα τα φιλοσοφικά συστήματα και διεκδικεί την ριζική ανασυγκρότηση της συνείδησης και την κατάρρευση όλων των συστημάτων εξουσίας που στηρίζονται στην αυθεντία των “σοφών” και των ιερατείων.

Ο κόσμος είναι το όραμα της αυθεντικής σκέψης που εδράζεται στην υποστασιακή ελευθερία του σκεπτόμενου υποκειμένου. Ο κόσμος είναι ο διάκοσμος του τρόπου ως η ανώτερη βαθμίδα της ποιητικής δημιουργίας.

Αγοράστε το από την ιστοσελίδα του easywriter.gr