Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Το τελευταίο οχυρό

Tο τελευταίο οχυρό
είναι ο βαθύτερος εαυτός σου
η συνείδηση που ανοίγει
την αυλαία του κόσμου
εκεί που καμιά εξουσία
δεν μπορεί να εισχωρήσει
καμιά συλλογική συνείδηση
να ανεμίσει τις παντιέρες της.

Λουκάς Σταύρου