Η σημασία της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα

Το ευρώ είναι ένα μέσον άσκησης πίεσης στα κράτη της ευρωζώνης με σκοπό την στήριξη της ντόπιας και διακρατικής τραπεζοκρατίας.

Η έξοδος από το ευρώ χωρίς άρση της εύνοιας προς τους τραπεζίτες και εν γένει χωρίς αλλαγή του συστήματος δεν θα αλλάξει την κατάσταση.

Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα έχει νόημα ως απεξάρτηση από τα δεσμά της ευρωζώνης με σκοπό την ριζική αναδιάρθρωση των δομών της οικονομίας και της πολιτικής κοινωνίας.

Συνεπώς μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι τα κάτωθι:

Λουκάς Σταύρου