Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η ζωή είναι εδώ

Κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφικής μου έρευνας και κοσμολογικής πρότασης είναι ο παροντισμός.

Η ζωή είναι εδώ, η αρχή του ανθρώπινου διακόσμου είναι εδώ.

Η έρευνα της αλήθειας ή η πορεία προς την γνώση αρχίζει από την σχέση του υποκειμένου με τα πράγματα της κατ, αίσθηση αντίληψης.

Η φιλοσοφική αναζήτηση αποτελεί προσπάθεια εμβάθυνσης στον κατ, αίσθηση φαινόμενο κόσμο.

Δια αυτής της προσπάθειας αποκαλύπτεται το κεκρυμμένο βάθος, μα συνακόλουθα το είναι εδώ διανοίγεται στο άπειρο, αν και παραμένει η ανθρώπινη ύπαρξη εγκλωβισμένη μέσα στο χρόνο και την αδιάκοπη κίνηση και αλλαγή.

Έτσι το είναι εδώ της ανθρώπινης ύπαρξης απειρίζεται προσδεδεμένο στο παρόν.

Απειριζόμενος παροντισμός.

Καμιά αλήθεια δεν μπορεί να έρθει από αλλού και έξω από την προσπάθεια της διάνοιξης, της εμβάθυνσης και της απείρωσης του παρόντος.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια η ανθρώπινη ύπαρξη κομίζει τα στοιχεία του βάθους για να κτίσει τον μικρό διάκοσμο της δημιουργίας, της ανθρώπινης δημιουργίας μέσα στον μεγάλο διάκοσμο του πραγματικού, εντός του οποίου αυτή τούτη η ύπαρξη αναφύεται.

Ο μικρός μας διάκοσμος ως πολιτισμική δημιουργία που κορυφώνεται στην αρμονική πολιτεία είναι ο παροντικός σκοπός της ύπαρξης μας.

Καμιά άλλη ζωή δεν μπορεί να αντικαταστήσει το νόημα της παροντικής δημιουργίας ή να μεταθέσει αυτό εκτός του παρόντος χρόνου, εκτός του είναι εδώ.

Ακόμα και αν υπάρχει άλλη ζωή, η στιγμή της μετάβασης σε αυτή θα εγκαινιάσει ένα καινούριο είναι εδώ με τις καινούριες προοπτικές, την καινούρια του εμφάνεια και το νέο πλέγμα των σχέσεων που θα κληθεί να συνδιαλεχθεί η νέα ζωή.

Πάντα θα υπάρχει ενώπιον της συνείδησης ένα είναι εδώ.

Συνεπώς το είναι εδώ, αναδεικνύεται σε πεδίο αγώνος και δημιουργίας που στην εσωτερική κατάσταση της ύπαρξης ανυψώνει πέρα από την χαρά και την θλίψη, την δυστυχία και την ευτυχία, την συνείδηση της ευχαριστίας προς την ζωή ως είναι εδώ απειριζόμενο σε κόσμο.

Να υπενθυμίσω εδώ το “είναι και ενταύθα θεοί” του Ηράκλειτου του Φωτεινού.

Λουκάς Σταύρου