Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Για την κυπριακή φαυλοκρατία

Η εξουσιάζουσα ολιγαρχία των κομματικών μηχανισμών καταληστεύει το λαό επί πολλά έτη και ενίοτε , όπως στις μέρες μας , βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα σκάνδαλα στα πλαίσια του ανταγωνισμού των κλεφτών.

Κλέφτες αποκαλύπτουν κλέφτες εν αμίλλαις αισχρές.

Η θεραπεία αυτής της αθλιότητας δεν επιτυγχάνεται με αλλαγή προσώπων, διότι το σύστημα της φαυλοκρατίας επιδιώκει την αλλαγή προσώπων ώστε να χρηματίζονται και άλλες φατρίες φαύλων και να μην μένουν οι ίδιοι στην εξουσία και να απολαμβάνουν τα οφέλη της.

Η θεραπεία αυτής της ριζικής ανηθικότητας , ενδέχεται να επιτευχθεί μέσα από νέους θεσμούς που να αποτρέπουν την αυτονόμηση των αντιπροσώπων και να εισάγουν την άμεση συμμετοχή του λαού στην εξουσία , την δυνατότητα ελέγχου των αντιπροσώπων και την δυνατότητα άμεσης ανάκλησης τους.

Τούτο για να επιτευχθεί απαιτεί με την σειρά του νέους θεσμούς και νέο τρόπο ανάδειξης της εξουσίας μέσα από την λαϊκή συλλογικότητα.

Απαιτεί το γκρέμισμα του κομματοκρατικού κοινοβουλευτισμού και την μετάβαση στην πραγματική δημοκρατία. Μια μετάβαση που είτε θα γίνει με αργά βήματα είτε δια της λαϊκής εξέγερσης.

Εμείς οι εθνικοκοινωνιστές έχουμε πλάνο πραγματικής δημοκρατίας , έχουμε πρόταση αλλαγής του πολιτεύματος και καλούμε το λαό σε ιερή συνωμοσία κατά της ψευτοδημοκρατίας των ολίγων , μέχρι της τελικής πτώσης και συντριβής της.

Δεν θέλουμε να βελτιώσουμε το ισχύον σύστημα αλλά να το καταστρέψουμε.

Λουκάς Σταύρου