Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Θεμελιώδεις αρχές του εθνικοκοινωνισμού

Το κράτος εκφράζει την βούληση της παραγωγικής βάσης του λαού και μεριμνά για το καλό ολόκληρης της κοινωνίας χωρίς να στηρίζει ολιγαρχικά συμφέροντα κάθε είδους.

Το νομοθετικό σώμα ή λαϊκή εθνοσυνέλευση των παραγωγικών δυνάμεων, αναδεικνύεται μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις των ζωτικών παραγωγικών κοινοτήτων με ανακλητή και εποπτευόμενη αντιπροσώπευση.

Η εκτελεστική εξουσία αναδεικνύεται άμεσα από τον λαό και υπόκειται στον έλεγχο της λαϊκής εθνοσυνέλευσης.

Η δικαστική εξουσία παραμένει ανεξάρτητη.

Οι λαϊκές συνελεύσεις διαθέτουν δικά τους μαζικά μέσα ενημέρωσης και όλα τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης είναι προσβάσιμα στο λαό.

Οι ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες δεν τυγχάνουν στήριξης από το κράτος και φέρουν ακέραιη ευθύνη των επιλογών τους.

Η κρατική τράπεζα παραγωγικής αναπτύξεως στηρίζει την εθνική παραγωγή στα πλαίσια της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς σε συνδυασμό με τον κρατικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ο εθνικός πλούτος διαμοιράζεται δίκαια στο λαό.

Το κράτος φροντίζει για την στέγαση όλων των πολιτών.

Η εθνική εργασία προστατεύεται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η παράνομη εργασία διώκεται ως έγκλημα.

Η σεισάχθεια για την προστασία της ελευθερίας είναι παρεμβατικό δικαίωμα της κοινωνίας.

Το ποινικό σύστημα δεν είναι τιμωριτικό αλλά εμπράκτως αναμορφωτικό.

Η φυλετική συνέχεια και η ευγονική αποτελεί υψίστη αξία.

Η υγεία των πολιτών είναι προτεραιότητα του κράτους.

Η ελευθερία της σκέψης και της δημιουργίας αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας.

Καμία θρησκευτική πεποίθηση δεν επιβάλλεται στο λαό δια της παιδείας.

Η παιδεία είναι φυσιοκεντρική δια της ελεύθερης προσέγγισης του ανθρώπου.

Οι αξίες της αρχαίας Ελλάδος αποτελούν την βάση του εθνικού μας πολιτισμού.

Η γη της πατρίδος είναι ιερή.

Η εθνικοκοινωνική πολιτεία εδράζεται στη φυλετική και κοινωνική συνοχή και την ελευθερία της δημιουργίας.

Η εσχάτη προδοσία τιμωρείται με θάνατο.

Λουκάς Σταύρου