Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Για την επανέναρξη των συνομιλιών

Η επανέναρξη των συνομιλιών για το κυπριακό κατόπιν της αποχώρησης του ΒΑΡΒΑΡΟΣ και την απόσυρση της ΝΑΥΤΕΧ εκ μέρους της Τουρκίας αφήνει να νοηθεί πως η παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού δεν αποτελεί παραβίαση της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας αλλά σκιερή ομπρέλα κάτω από την οποία διεξάγονται οι συνομιλίες των δύο κοινοταρχών, στη βάση της πολιτικής ισότητας.

Το πρόβλημα είναι που το θέαμα τούτο το παρακολουθεί ο λαός και το χειροκροτεί μετά αγαλλιάσεως.

Χαίρε και αγάλλου κυπριακέ λαέ.

Λουκάς Σταύρου