Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Περί ακουαρέλας

Η υδατογραφία (ακουαρέλα) έχει πολλούς τρόπους γραφής που ξεκινούν από την στρώση χρώματος υγρού επί στεγνής χρωματικής επιφάνειας και φτάνουν μέχρι την υγρή υδατογραφία όπου το έργο γίνεται μέσα στο νερό.

Στην υγρή υδατογραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η τυχαιότητα της μείξης και κίνησης των στοιχείων. Δηλαδή του ύδατος , της γης (υλικό του χρώματος) του πυρός και του αέρος ως περιβάλλοντα στοιχεία και της βούλησης του καλλιτέχνη.

Στην ύλη του χρώματος μπορεί ενίοτε να προστεθεί και το μελάνι, όπου μας δίνει μια διαφορετική υφή και ενεργεί ως στοιχείο σχετικά σταθεροποιητικό.

Όταν δουλευτούν όλοι οι τρόποι γραφής σε βαθμό ικανοποιητικό τότε προκύπτει ένας ενιαίος τρόπος γραφής όπου περιλαμβάνει κάθε γνώση που κατακτάται εμπειρικά από την άσκηση των διαφόρων τρόπων γραφής.

Η δουλειά της ακουαρέλας συνδέεται με την ελληνική φυσιοκεντρική κοσμοθέαση όπου ο άνθρωπος κατανοείται ως μέρος συνεχές και φυόμενο εκ της περιέχουσας φύσης που διατηρεί την αυτονομία της έναντι κάθε σκοπούσας ενέργειας , θεϊκής ή ανθρώπινης.

Λουκάς Σταύρου