Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Περί της ανυπαρξίας του Γιαχβέ και της αγίας τριάδος

Στην φιλοσοφική μου έρευνα ( Τρόπος και Είναι – Εισαγωγή στην φιλοσοφία του Νεολογικού Υλοθεϊσμού), ο θεός που μας εμφύτευσαν στο φαντασιακό μας δια της κρατικής χριστιανικής παιδείας , δηλαδή ο θεός των Ιουδαίων ή Γιαχβέ , είναι απλά ανύπαρκτος.

Τούτο σημαίνει πως και η θεωρία της αγίας τριάδος είναι ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο.

Συνεπώς ολόκληρο το σύστημα της εξουσίας που εδράζεται στην αγία τριάδα και στον Γιαχβέ δεν έχει λόγον αληθείας και κατ’ ανάγκη συνιστά τυραννική συνθήκη που διαιωνίζεται δια της κρατικής βίας.

Η απελευθέρωση της ανθρώπινης ψυχής είναι αλληλένδετη με την απελευθέρωση από τον Γιαχβέ και την αγία τριάδα ειδικότερα για όσους ζουν σε χριστιανικές κοινωνίες.

Λουκάς Σταύρου