Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

ΟΧΙ στην δικοινοτικότητα του κατακτητικού Ζυριχικού συντάγματος

Αρνούμαστε να δεχθούμε την δικοινοτικότητα την οποία μας επέβαλαν οι άγγλοι αποικιοκράτες με το κατακτητικό και απεχθές Ζυριχικό σύνταγμα για το οποίο δεν ρωτήθηκε ποτέ ο λαός.

Η κυπριακή δημοκρατία οφείλει να διευθετήσει αυτό το πρόβλημα με συνταγματική αλλαγή ορίζοντας ως συνταγματικό υποκείμενο το σύνολο των νομίμων πολιτών της.

Έτσι θα περάσει από το δικοινοτικό κατοχικό σύνταγμα στο πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα που θα εδράζεται στην αρχή του πολίτη.

Η συνταγματική αυτή διευθέτηση τερματίζει κατά συνέπεια την συζήτηση περί ομοσπονδίας και διζωνικής.

Λουκάς Σταύρου