Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο τρόπος μου

Δεν είμαι αιχμάλωτος οιασδήποτε συλλογικής συνείδησης. Ο τρόπος μου και ο αγώνας μου προσδιορίζεται από την ελευθερία της επιλογής στα συγκεκριμένα δεδομένα της φύσης, της ιστορίας και της τύχης.

Δεν επιτρέπω σε καμία δύναμη , “θεϊκή” ή ανθρώπινη να διορθώνει την συνείδηση μου ή να επιβάλλει σε αυτήν τις αξίες της.

Αντιτάσσω σε κάθε εξουσιασμό επί της συνειδήσεως μου, την εγγενή δυνατότητα του πνεύματος στον πρωταρχικό μηδενισμό και την αναθεώρηση των θεμελίων της συνείδησης.

Τάσσω ως υπέρτατη επιθυμία, την επιθυμία του θανάτου της ψυχής και αποκηρύττω κάθε παρηγορητική ψευδαίσθηση.

Επί της επιθυμίας του θανάτου της ψυχής ανυψώνω την ζωή μου στην ευχαριστία και την ανοικτοσύνη στο παρόν και το άπειρον και αναγορεύω ως αρετές μου την ολιγάρκεια, την απλότητα, την εκρίζωση κάθε ροπής αρπακτικότητας και προβολής του θηριώδους εγωισμού, την προσφορά της ελευθερίας και την υπέρβαση.

Θεωρώ ως σκοπό και μέτρο της ηθικής, την αγωνιστική και συγκρουσιακή δράση που τείνει στην δημιουργία της δίκαιης πολιτείας.

Λουκάς Σταύρου