Ξημερώνει

Ξημερώνει
ακούω τον ύμνο των πουλιών
τον εωθηνό
και ένας αίνος
ανεβαίνει απ την καρδιά μου
δοξαστικός.

Λουκάς Σταύρου

Προηγούμενο: