Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Υπέρ της ελληνικής εθνικής θρησκείας

Η εθνική των Ελλήνων θρησκεία μετέχει και της νοητικής φιλοσοφικής αλήθειας του Είναι αλλά και της ποιητικής εμβίωσης της φύσης.

Αυτό σημαίνει πως η ελληνική εθνική θρησκεία εναρμονίζεται με την ανθρώπινη φύση και δημιουργικότητα και αποτελεί τέλεια κατάφαση στη ζωή.

Η εθνική ελληνική θρησκεία αναδύεται και αναμορφώνεται από την ανώτερη εθνική συλλογικότητα στην εξελικτική πνευματική της πορεία και ως εκ τούτου δεν είναι δογματική αλλά ανοικτή στην κοσμολογική αντίληψη και την δημιουργική εναρμόνια φαντασία.

Φιλόσοφοι και ποιητές είναι οι δημιουργοί της ελληνικής θρησκείας των πατρώων θεών.

Η πηγή της εθνικής θρησκείας εφόσον είναι η ανθρώπινη φύση στα πλαίσια της εθνικής κοινότητας αναδεικνύει την λαϊκή εξουσία, καθότι δεν είναι θρησκεία που έρχεται από “αλλού” με αντιπροσώπους που μεταβάλλονται σε εξουσιαστές της συνείδησης και της κοινωνίας όπως συμβαίνει στις Γιαχβικές θρησκείες ( ιουδαϊσμός, ισλαμισμός, χριστιανισμός). Η εθνική μας θρησκεία ταυτίζεται με το εθνικό αυτεξούσιο και την λαϊκή εξουσία.

Ως εισηγητής του νεολογικού υλοθεϊσμού, υποστηρίζω την εθνική ελληνική θρησκεία ως προς την φαντασιακή της παράσταση διότι ανταποκρίνεται στην ενδοκοσμική ύπαρξη των θεών ως κεντρικών πρωτογενών ροπών της γενεσιουργού νοήσεως κατά τρόπο που εναρμονίζει την ανθρώπινη φύση με την περιέχουσα ολότητα της παμμήτηρας φύσης.

Λουκάς Σταύρου