Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο χριστιανισμός είναι η ιδεολογία της άρχουσας τάξης

Η χριστιανική θρησκεία είναι η ιδεολογία της άρχουσας τάξης που πέρασε από την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στον μεσαιωνικό φεουδαρχισμό και στις σύγχρονες ολιγαρχικές ψευτοδημοκρατίες όπου τα φέουδα έγιναν τράπεζες και διεθνή μονοπώλια.

Η χριστιανική θρησκεία συντηρεί την ταπείνωση και την υποταγή του λαού μπροστά στα σύμβολα της εκ των “άνω” επιβαλλόμενης εξουσίας και εν γένει του συγκεντρωτισμού.

Η απαλλαγή από την τυραννία της ολιγαρχίας θα έχει ως προ υπόθεση της την απόρριψη της βαθύτερης ιδεολογίας της εξάρτησης που είναι ο χριστιανισμός με τις εξουσιαστικές του δομές.

Η κοινωνική απελευθέρωση είναι αλληλένδετη με την αποτίναξη της χριστιανικής τυραννίας επί των ψυχών και των συνειδήσεων.

Η θρησκεία αυτή δημιουργεί μια κοινωνική συνοχή στη βάση μιας ψευδοκοσμικής παράστασης, αντικαθιστόντας την κοινωνική συνοχή στη βάση του δικαίου και της ελευθερίας του λόγου και της νοητικής διάνοιξης στο πραγματικό.

Λουκάς Σταύρου