Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Σύναξη παπαδο-μουλάδων υπό των δύο κοινοταρχών

Η σύναξη των θρησκευτικών ηγετών για την στήριξη της λεγόμενης “ειρηνευτικής διαδικασίας” είναι λανθασμένη για τους εξής λόγους.

Πρώτον, δεν υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία διότι ο διάλογος που γίνεται είναι μέρος της προσπάθειας νομιμοποίησης της τουρκικής εισβολής και της αποδοχής των πολιτικών της στόχων.

Δεύτερον, οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν εκφράζουν κάποια λαϊκή κυριαρχία δεδομένου ότι αυτή εκπηγάζει άμεσα και αναφέραιτα από τους πολίτες , γεγονός που δεν εκδηλώθηκε ακόμα στην Κύπρο αφόσον ο λαός αποδέχεται το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης. Στη Κύπρο δεν υπάρχουν εν ενεργεία πολίτες αλλά ίσως εν δυνάμει.

Τρίτον, η παρουσία των θρησκευτικών ηγετών ενώπιον των Ακιντζί - Αναστασιάδη επιβεβαιώνει την στήριξη τους σε δύο συνιστώσες πολιτείες και ακυρώνει την κυπριακή δημοκρατία και παραθεωρεί το γεγονός της κατοχής της βόρειας επικράτειας της.

Τέταρτον, δίνει δικαιώματα πολιτικού λόγου σε διάφορους παπαδο-μουλάδες και ακυρώνει τον πραγματικό πολιτικό λόγο που πρέπει να αναδύεται από τους νόμιμους πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας.

Πέμπτον, αφήνει να νοηθεί πως η διευθέτηση του κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια της συνεννόησης μεταξύ των κοπαδαρχών αφού εξασφαλιστούν τα συμφέροντα τους τα οικονομικά και τα εξουσιαστικά.

Λουκάς Σταύρου