Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο Αναστασιάδης καλεί την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το κατοχικό μόρφωμα

Ο πρόεδρος της κυπριακής δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε δημόσιο λόγο του στην Νέα Υόρκη, έθεσε ως αναγκαίο επακόλουθο την αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος, εκ μέρους της διεθνούς κοινότητος, σε περίπτωση που οι συνομιλίες ναυαγήσουν με υπαιτιότητα της “ελληνοκυπριακής» πλευράς.

Η θέση αυτή του Αναστασιάδη αποτελεί ομολογία της ουσίας των συνομιλιών ως διαδικασίας αποδοχής του κατοχικού μορφώματος  από την ίδια την κυπριακή δημοκρατία,  το οποίο βρίσκεται προ των πυλών της διεθνούς αναγνώρισης.

Η δήλωση Αναστασιάδη φανερώνει επιπρόσθετα το άδειασμα της φαρέτρας της κυπριακής δημοκρατίας προς υπεράσπιση της κατεχόμενης επικράτειας της και καλεί στην ουσία την διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στο βήμα της αναγνώρισης του μορφώματος της εισβολής, της κατοχής, του εποικισμού και της αρπαγής.

Με τέτοιους ηγέτες η κυπριακή δημοκρατία υποσκάπτεται εκ των ένδων και ο κυπριακός ελληνισμός παραδίδεται στον τουρκικό επεκτατισμό.

Λουκάς Σταύρου