Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

10 θέσεις για τις θρησκείες

Θέσεις για το ζήτημα των θρησκειών σε ένα εθνικοκοινωνικό πολίτευμα:

  1. Η εθνική ταυτότητα δεν μπορεί να προσδιορίζεται από οποιαδήποτε θρησκευτική πεποίθηση.
  2. Καμιά θρησκευτική οργάνωση δεν πρέπει να χρηματοδοτείται καθ οιονδήποτε τρόπο από το κράτος, δηλαδή από τους φόρους του λαού.  
  3. Καμία φορολογική απαλλαγή δεν πρέπει να υφίσταται για θρησκευτικές οργανώσεις οι οποίες μάλιστα δραστηριοποιούνται στο χώρο της οικονομίας.
  4. Η παιδεία δεν μπορεί να παραδίδεται σε καμία θρησκεία που να ασκεί προσηλυτιστική διδασκαλία.
  5. Τα δημόσια κτίρια δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τα σύμβολα των θρησκειών.
  6. Οι θρησκευτικές οργανώσεις είναι επιτρεπτές εφόσον δηλώνουν τα έσοδα τους και εφόσον δεν αντιστρατευονται τις αρχές της εθνικοκοινωνικής πολιτείας.
  7. Θρησκευτικές οργανώσεις που αποτελούν γέφυρες παρέμβασης εξωγενών δυνάμεων και θέτουν εν κινδύνω την εθνική και λαϊκή κυριαρχία πρέπει να απαγορεύονται δια νόμου.
  8. Κάθε θρησκεία είναι επιτρεπτή εφόσον αποδέχεται ως υπάτη αρχή τον εκ της εθνοφυλετικής κοινότητας εκπορευόμενο νόμο.
  9. Θρησκεία που αντιστρατεύεται την αρχή της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου πρέπει να κηρύσσεται παράνομη και να διώκονται οι υπεύθυνοι τελετάρχες της.
  10. Το κράτος δεν αναμιγνύεται στα θέματα των θρησκευτικών πεποιθήσεων ούτε συμβάλλει στην διαμόρφωση θρησκευτικής δογματικής συνείδησης.

Λουκάς Σταύρου