Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

“Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον είναι”

Ο δυτικός πολιτισμός ο οποίος εδράζεται στην θεμελιώδη αξία της Φύσης και της αλήθειας ως ανταπόκρισης σε αυτή, μέσα από την ελεύθερη έρευνα την φιλοσοφική και επιστημονική, θα συνεχιστεί μόνο με τον αγώνα ενάντια στη βία των ψευδοκοσμικών εξουσιαστικών παραστάσεων, δηλαδή ενάντια σε όλους αυτούς που κραδαίνουν την “αλήθεια” τους και μάχονται να την επιβάλουν στην κοινωνία δια πυρός και σιδήρου.

Ο μέγας Ηράκλειτος είχε περιγράψει με σαφήνεια την εγγενή αντίφαση ανάμεσα στην αλήθεια της Φύσης (που κρύπτεσθαι φιλεί και φανερώνεται με τον Λόγο)  και στις ψευδοκοσμικές παραστάσεις της συνείδησης, της εις ίδιον αποστροφής.

Για αυτούς που βρίσκονται σε εγρήγορση και κατανοούν τον παγκόσμιο Λόγο , ο κόσμος είναι ένας και κοινός, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα τους με αίτιο την διαφορετική δήθεν μοναδική αλήθεια που μόνο οι κοιμώμενοι παράγουν στην υπνοφαντασία τους.

“τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι, (τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσθαι).

Στο κόσμο που ζούμε , των αλληλοσυγκρουόμενων ψευδοκοσμικών παραστάσεων με θρησκευτικό φανατισμό, ο αγών υπέρ της Φύσης και της ελευθερίας επικεντρώνεται στην θέσμιση του κοσμικού κράτους και την απώθηση του θρησκευτικού φανατισμού.

Κάθε μισαλλόδοξη διδασκαλία πρέπει να θεωρείται έγκλημα και να τσακίζεται εν τη γενέση του.

Η πολιτική πρέπει να οριοθετήσει την δράση των θρησκευτικών ομάδων, οι δε θρησκείες της απόλυτης και εξουσιαστικής αλήθειας πρέπει να αντιμετωπισθούν ως πηγές μαζικού εγκλήματος.

 

Λουκάς Σταύρου