Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο Αναστασιάδης τίθεται στην υπηρεσία της Τουρκίας

Ο πρόεδρος της κυπριακής δημοκρατίας σε πλήρη ευθυγράμμιση με την τουρκική κυβέρνηση φέρεται να προετοιμάζει τις αρμόδιες υπηρεσίες για κατάθεση  στην Ε.Ε. πρότασης αναγνώρισης της τουρκικής ως επίσημης γλώσσας της ένωσης.

Δια της ενέργειας αυτής , αν τελικά πραγματοποιηθεί ,  ο κ. Αναστασιάδης μεταβάλλει την κυπριακή δημοκρατία σε τσιφλίκι του και σε όργανο εξυπηρέτησης των τουρκικών συμφερόντων.

Ο κ Αναστασιάδης ενεργεί αυθαίρετα και χωρίς εντολή του λαού εφαρμόζοντας την τακτική του αιφνιδιασμού ως τύραννος και όχι ως πρόεδρος δημοκρατίας που οφείλει να ακούει την γνώμη των πολιτών και να δίνει λόγο σε αυτούς για τις πράξεις του.  

 

Λουκάς Σταύρου