Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Οχι στον τουρκοχριστιανικό ραγιαδισμό

Η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία πολέμησε σφοδρά κάθε τι το ελληνικό κατά την περίοδο της βυζαντινής εξουσίας προκειμένου να κατισχύσει η κοσμοθεωρία της ερήμου και στη συνέχεια συνεργάστηκε για 400 χρόνια με τους Οθωμανούς απολαμβάνοντας μια μορφή εξουσίας που της παρείχε η οθωμανική τυραννία.

Στην Κύπρο σήμερα διακρίνεται καθαρά ο ρόλος της εκκλησίας στο μοίρασμα της πατρίδος με τους τούρκους και στην δημιουργία μιας τουρκοχριστιανικής συνείδησης επί της οποίας θα εδράζεται το νέο συνεταιριστικό κράτος της Δ.Δ.Ο..

Η πραγματική αντίσταση στον νεοραγιαδισμό των τουρκοχριστιανών είναι η επιστροφή στην ελληνική κοσμοθεωρία, που εδραιώνει τον Κόσμο στην ελευθερία της δημιουργικής νόησης και την πολιτεία στην αρχή του γένους και της νομοθετούσας συμμετοχής των οπλιτών - πολιτών.

Όσο οι τουρκοχριστιανοί θα εναγκαλίζονται με τους τούρκους κατακτητές , εμείς πρέπει να  ενδυναμώνουμε τον ελληνισμό μας με στόχο την τελική θυελλώδη σύγκρουση της κοσμοθεωρίας του ελληνισμού με την κοσμοθεωρία της ερήμου που εκφράζεται μέσα από το ισλάμ και τον χριστιανισμό και πραγματώνεται στον πολιτειακό συνεταιρισμό τους.

Η ελληνική κοσμοθεωρία είναι το στρατηγικό βάθος και το υπόβαθρο της πολιτικής εθνικοκοινωνικής δράσης.

Διαχωρίζω βέβαια την ελληνοχριστιανική ταυτότητα και τον αγώνα των ελλήνων χριστιανών για μια Κύπρο ελληνική. Όμως ο αγώνας αυτός δεν μπορεί να τελεσφορήσει σε συνεργασία με την εκκλησία ΑΕ και τον εγγενή ραγιαδισμό της. Οι ελληνοχριστιανικές δυνάμεις οφείλουν να διαχωρίσουν την θέση τους με την εκκλησία και ακόμα με το δόγμα. Θεωρώ πως η θρησκευτική σχάση και απομάκρυνση από την εκκλησία ΑΕ θα είναι μια πολιτική πράξη ελευθερίας.

Λουκάς Σταύρου