Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ελληνική κοσμοθέαση και αναθέσμιση της πολιτικής κοινωνίας

Ο καπιταλισμός είναι ένας ολιγαρχικώς θεσμισμένος τρόπος οικονομικής οργάνωσης και διαχείρισης της κοινωνικής εργασίας και ως τέτοιος αποτελεί εξέλιξη παλαιότερων μορφών εκ των άνω θέσμισης της κοινωνίας.

Η αποδοχή αυτής της θέσμισης από τα λαϊκά στρώματα εδράζεται στην υποταγμένη συνείδηση τους σε κοσμοθεωρητικά μορφώματα που απαιτούν την υποταγή. Ένα τέτοιο μόρφωμα εξουσιασμού της συνείδησης είναι ο χριστιανισμός με όλες τις εκφάνσεις του.

Η αναθέσμιση της πολιτικής κοινωνίας δεν μπορεί να προέλθει παρά από μιαν άλλη κοσμοθεώρηση που πρώτα από όλα θα απελευθερώσει την συνείδηση και θα θεμελιώσει την αρχή του πολίτου και της αυτοθεσμισμένης πολιτείας.

Η κοσμοθεωρία της απελευθέρωσης , της αναθέσμισης και της κατεδάφισης των ολιγαρχικών τυραννιών έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, από τον ελληνικό τρόπο και την ελληνική κοσμοθέαση.

Κάθε αναγεννητικό κίνημα στον δυτικό κόσμο είχε ως πηγή του τον αρχαιοελληνικό τρόπο με διάφορες ερμηνεύσεις και προσεγγίσεις.

Εμείς σήμερα βλέπουμε διαφορετικά την αρχαία Ελλάδα από ότι οι Ευρωπαίοι. Ως κληρονόμοι του μεγάλου ελληνικού πολιτισμού δεν τον τεμαχίζουμε για να πάρουμε τα θραύσματα του αλλά τον προσεγγίζουμε στην ενιαία μορφή του, όπου η φιλοσοφική κοσμοθέαση συνταιριάζεται με την θρησκεία των θεών μας και τα διάφορα πολιτεύματα τα οποία αναδείχθηκαν πάνω στην βάση της αυτοθέσμισης των πόλεων .

Από την φιλοσοφία, την θρησκεία και την πολιτειακή εμπειρία των αρχαίων Ελλήνων μπορούμε να πάρουμε τους θεμέλιους λίθους επί των οποίων να οικοδομήσουμε μια νέα Ελλάδα , ένα εθνικοκοινωνικό κράτος που θα συνταιριάζει την φιλοσοφικο-επιστημοονική γνώση με την εργασία του λαού και την λατρεία της ένθεης φύσης.

Δεν επιθυμούμε απλά να συνυπάρξουμε με το σύστημα της κάθετης εξουσίας σε μια χριστιανική κοινωνία εκμετάλλευσης και διαφθοράς αλλά να συντρίψουμε εκ θεμελίων την τυραννία και να ανοίξουμε το δρόμο σε ένα νέο ελληνικό πολιτισμό μεγαλύτερο και λαμπρότερο εκείνου των πατέρων μας.

Από την χριστιανική κοσμοθεώρηση δεν μπορεί να γεννηθεί τίποτα καλό παρά μόνο να συνεχιστεί η εξουσία των ολίγων πάνω στο λαό και της ανοησίας πάνω στην φύση.

Λουκάς Σταύρου