Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Το κοσμικό κράτος και η παιδεία

Στο κοσμικό κράτος η παιδεία εδράζεται στην εξέλιξη της παραγωγής και της δημιουργίας.

Επειδή όμως δημιουργία και παραγωγή σημαίνει σχέση της ανθρώπινης εργασίας με την φύση , συνεπάγεται πως η παιδεία έχει ως κεντρικό άξονα της την ανάδειξη του δρώντος υποκειμένου σε σχέση με την αλήθεια της Φύσης ως περιέχοντος και οίκου της ανθρώπινης κοινωνίας.

Τούτο σημαίνει την ανάπτυξη των δημιουργικών δυνατοτήτων του ανθρώπου σε ένα κοινωνιοκρατικό πολιτειακό πλαίσιο που επιτρέπει την πραγμάτωση τους και δεν την αποτρέπει ή περιορίζει από ταξικά εμπόδια εκμετάλλευσης και υποβάθμισης.

Όσον αφορά τις θρησκευτικές παραστάσεις , θεωρίες και δόγματα , παραμερίζονται από τον χώρο της παιδείας και εξετάζονται μόνο ως ιστορικά φαινόμενα στο πλαίσιο όπου δημιουργήθηκαν και ετέθησαν.

Το κοσμικό κράτος εδράζεται στην αρχή της φύσης και αποτελεί την έκφραση της συλλογικής βούλησης ενώπιον της φυσικής πραγματικότητας που περιέχει και καθορίζει την ανθρώπινη φύση και κοινωνία.

Το κοσμικό κράτος είναι η πολιτική θέσμιση του φυσιοκεντρικού ανθρωπισμού.

Το κοσμικό κράτος δεν είναι ο χώρος όπου ο κάθε λωποδύτης διατηρεί το μαγαζάκι των φαντασιακών παραστάσεων του αλλά η ανώτερη πραγμάτωση του πνεύματος που η ανώτερη εκδήλωση του διαλάμπει στην προσωκρατική φιλοσοφία.

Λουκάς Σταύρου