Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του ταξικού κράτους

Για να υπάρξει αναπτυξιακή τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής του κράτους που να έχει σκοπό του την ισόρροπη ανάπτυξη των δήμων και κοινοτήτων.

Οι άξονες αυτής της πολιτικής πρέπει ναι είναι οι εξής:

  1. Ισόρροπη αναδιανομή των κρατικών εσόδων.

  2. Κρατική αναπτυξιακή τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη , την επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο , την δημιουργία νέων επιχειρήσεων κοινοτικού χαρακτήρα.

  3. Συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την αναπτυξιακή κίνηση μέσα από τον θεσμό των λαϊκών συνελεύσεων και της ανακλητής αντιπροσώπευσης που θα απωθήσει την κομματοκρατία και την φατριοκρατία.

Χωρίς αυτό το πλαίσιο η τοπική αυτοδιοίκηση είναι άλλη μια μορφή άγριας φορολόγησης των πολιτών και δημιουργίας τοπικών τυραννίδων και επέκτασης της κομματοκρατίας.

Το ταξικό κράτος και η τραπεζοκρατική ολιγαρχική οικονομία μόνο για την συσσώρευση του πλούτου στους ολίγους μεριμνά αυξάνοντας τα χρέη του λαού και γονατίζοντας τον κάτω από εξαντλητική φορολογική βία.

Πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση θα υπάρξει μόνο σε ένα εθνικοκοινωνικό πολίτευμα.

Λουκάς Σταύρου