Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο χριστιανισμός ως εργαλείο εξουσίας ομοιογενοποιημένων μαζών

Ο χριστιανισμός που γνωρίζουμε δημιουργήθηκε από την ρωμαϊκή αυτοκρατορία ως εργαλείο εξουσίας πάνω στους υπηκόους της.

Δηλαδή ως εργαλείο της συγκεντρωτικής αυτοκρατορικής εξουσίας πάνω σε μια ομοιογενοποιημένη μάζα που κανενα διαφοροποιητικό στοιχείο , εθνικό, φυλετικό, πολιτισμικό δεν θα την διασπά και αποδιοργανώνει.

Ο χριστιανισμός χρησιμοποιήθηκε ως εμβόλιο στη συνείδηση προς αποδυνάμωση των φυσικο-ιστορικών δομών της.

Αυτός ο χριστιανισμός πέρασε στη σύγχρονη εποχή διατηρόντας όλα τα χαρακτηριστικά που του προσέδωσε ο αυτοκρατορικός εξουσιασμός που αντικαταστάθηκε από την σύγχρονη ολιγαρχία.

Από αυτή και μόνο την άποψη, χωρίς να αναφερθούμε στο περιεχόμενο αυτής της θρησκείας, ο χριστιανισμός επέχει θέση πολιτικής ιδεολογίας και συνεχίζει να είναι εργαλείο εξουσίας και παραμόρφωσης της συνείδησης, εργαλείο αλλοτρίωσης και παράνοιας.

Αν μπορεί να υπάρξει ένας άλλος χριστιανισμός δεν το γνωρίζω. Ας το αποδείξουν οι οπαδοί αυτής της θρησκείας.

Λουκάς Σταύρου