Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Για την ελληνική μυθολογική κοσμογονία

Στην ελληνική μυθολογική κοσμογονία κάτω από τις ανθρωπομορφικές αφηγήσεις της αναγνωρίζουμε τον εμπράγματο Λόγο του αιωνίου γίγνεσθαι που είναι εκεί πριν την ανάδυση των θεών, συνυφασμένος με την τυχαιότητα.

Οι Έλληνες μυθολόγοι αφηγούνται το βάθος του είναι πριν από τον χρόνο.

Το πέρασμα από την μυθολογική αφήγηση στην φιλοσοφική έρευνα και τον λόγο δεν αποτελεί ρήξη με την παράδοση, που ας σημειωθεί μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά προφορικά ως λόγος μητρικός προς τα τέκνα, αλλά λογική συνέχεια του μύθου.

Η δύση έκανε λάθος στις εκτιμήσεις της στη σχέση μύθου και φιλοσοφίας.

Χωρίς την αρχέγονη ελληνική μυθολογική κοσμογονία δεν θα υπήρχε η ελληνική φιλοσοφία.

Στο Τίμαιο ο Πλάτων ονομάζει τους αρχαίους μυθολόγους μεγάλους φιλοσόφους και αστρονόμους.

Από εκεί αρχίζει η πνευματική μας παράδοση. Από την μυθολογική κοσμογονία.

Εν τέλει οι θεοί ως εκδηλώσεις της σκοπούσας ενέργειας της νόησης δεν μπορούν να υποτάξουν το έλλογο και τυχαιογενετικό αιώνιο γίγνεσθαι.

Από αυτό το βάθος αντανακλάται στην δική μας ύπαρξη η ελευθερία. Διότι δεν είμαστε προγραμματισμένα κατασκευάσματα αλλά δημιουργήματα δύο ροπών του Είναι, της τυχαιότητας και του Νου και ως εκ τούτου όντα αυτόνομα και ανυπόταχτα.

Λουκάς Σταύρου