Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Σημείωση για τον νεολογικό υλοθεϊσμό

Η ουσία του όντος είναι μια και είναι η ύλη.

Δυνάμει του νέου λόγου-τρόπου η ύλη κινείται ανάμεσα στην άπειρη διαφοροποίηση και την πεπερασμένη.

Η άπειρη διαφοροποίηση έχει συμπεριφορά σκοπούσας οντογενετικής νοήσης.

Η κίνηση από την άπειρη διαφοροποίηση στην πεπερασμένη δημιουργεί τα κοσμικά γένη, δηλαδή πολλαπλά χωροχρονικά συστήματα τα οποία εκπυρώνονται ήτοι επιστρέφουν στην απειρότητα με μέτρο.

Πρωταρχική οντογένεση της ύλης με συμπεριφορά νόησης είναι οι θεοί η ενέργεια των οποίων εκτείνεται στα κοσμικά γένη.

Το φαίνεσθαι είναι μορφή της ουσίας και εδράζεται στην άπειρη διαφοροποίηση που είναι και υπερχωροχρονική ταχύτητα.

Η γενεσιουργός νόηση είναι το υπόβαθρο πάντων των φαινομένων.

Ο φαινομενικός κόσμος που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μας είναι ο διάκοσμος της γενεσιουργού νοήσεως.

Η ανθρώπινη νόηση αποτελεί τρόπο επέκτασης της κοσμικής νόησης στις πεπερασμένες ταχύτητες των κοσμικών γενών.

Ο κόσμος αυτός δεν έχει ηθικό σκοπό. Είναι δημιουργία εκ της ανάγκης και της τυχαιότητας.

Οι ηθικές των ανθρώπων είναι κοινωνικές συμβάσεις και ισχύουν μόνο για τους ανθρώπους.

Η φιλοσοφία μου του νεολογικού υλοθεϊσμού είναι η συνέχεια της προσωκρατικής κοσμολογίας με όργανο τον νέο λόγο.

Λουκάς Σταύρου