Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο υλοθεϊστικός διάκοσμος μου

Ο δυϊσμός πνεύματος και ύλης, χρόνου και αιωνιότητας, ουσίας και φαινομένου, είναι μια ιδεαλιστική αυθαιρεσία που έλκει την καταγωγή της σε ιερατικές επινοήσεις όλων των τύπων.

Στην φιλοσοφία του υλοθεϊσμού την οποία έχω ανυψώσει πάνω στο βάθρο της ελευθερίας της σκέψης, αυτή η ζωή ως χρόνος και ως φαινόμενο αποτελεί μορφή έκπτυξης της ουσίας και της αιώνιας φύσης που διαφοροποιείται κατά Λόγον-τρόπον αενάως περιέχουσα την δυναμική ενέργεια των θεών που είναι οι πρωτογενείς οντότητες της κοσμικής νόησης.

Με λίγα λόγια η ζωή είναι μορφή της μιας ουσίας του κόσμου και όχι είδωλο κάποιας άλλης ζωής καλύτερης και τελειότερης από αυτήν.

Ο κόσμος των φαινομένων είναι η ίδια η ουσία στη φαινομενική της μορφή.

Σε αυτόν τον κόσμο των μορφών η ψυχή μετά τον χωρισμό της από το σώμα δεν έχει άλλο προορισμό από την επανενσωμάτωση στα πολλαπλά κοσμικά γένη σύμφωνα με την μνήμη και το δίκαιο του ουρανού.

Σε αυτή την περίπτωση καμιά γαλήνη και ανάπαυση σαν αυτή που επιθυμούν οι νεκροζώντανοι των θρησκειών δεν μπορεί να είναι ανώτερη της επιθυμίας της περιπέτειας και του συνεχούς αγώνος με τους θεούς αντάμα.

Στόχος είναι το όραμα της σάλπιγγας της μάχης στην Βαλχάλα που πάντα θα μας καθοδηγεί και στον ανυποχώρητο αγώνα σε τούτη την ζωή για μια πολιτεία δικαίου.

Λουκάς Σταύρου