Είσοδος στο Όμοδος

Υλικά: Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις: 60x80 εκατοστά (ύψος Χ πλάτος)
Δημιουργήθηκε: Μάρτιος 2013

Σημείωση: Ανήκει