Προς τα ιερατεία όλων των θρησκειών

Αφήστε μας τουλάχιστον
ένα παράθυρο ανοικτό
να μπαίνει λίγο φως
από τον άγνωστο θεό.

Λουκάς Σταύρου

Προηγούμενο: