Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Προς τα ιερατεία όλων των θρησκειών

Αφήστε μας τουλάχιστον
ένα παράθυρο ανοικτό
να μπαίνει λίγο φως
από τον άγνωστο θεό.

Λουκάς Σταύρου