Αποχαιρετισμός σε μια τουρίστρια

Θάχω γεμάτες τις κανάτες μας κρασί
ως το άλλο καλοκαίρι
που θα φανούν ξανά μες τον υγρόν ορίζοντα
τα ουρανόμορφα σου μάτια.

Λουκάς Σταύρου

Προηγούμενο: