Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Αποχαιρετισμός σε μια τουρίστρια

Θάχω γεμάτες τις κανάτες μας κρασί
ως το άλλο καλοκαίρι
που θα φανούν ξανά μες τον υγρόν ορίζοντα
τα ουρανόμορφα σου μάτια.

Λουκάς Σταύρου