Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Έλληνες για πάντα

Δεν μας νικήσατε.
Είμαστε εδώ
με τους θεούς μας
έλληνες για πάντα.

Λουκάς Σταύρου