Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η ελπίδα μας στους προδότες

Όλες οι ελπίδες μας στο εξής
εναποτίθενται στους προδότες.
Τους περιμένουμε εναγωνίως
με τα νομίσματα της ατιμίας
τους χρυσούς δαρεικούς
του μεγάλου βασιλέως
να τονώσουν τις αγορές μας.

Λουκάς Σταύρου