Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Στον Οδυσσέα Ανδρούτσο

Στο ιερό της ακροπόλεως
επέλεξαν οι ανόσιοι δολοφόνοι σου
να διαπράξουν το έγκλημα τους
και με βαριές αλυσίδες σε περιέδεσαν
σε βασάνισαν και σε στραγγάλισαν
τα καταχθόνια ερπετά της τυραννίας
των κοτζαμπάσηδων και των φαναριωτών
οι στραγγαλιστές της Ελλάδος.
Και ερίφθηκες από ψηλά στον Ερέχθειο βράχο
που ο κεραύνιος Ζεύς σημάδεψε
και εκείθεν ανυψώθηκες
λαμπρή ψυχή
περιπολούσα στον ουρανό
κλέος αέναον θνητών
οπλαρχηγός των Ελλήνων
με την μορφή της Παλλάδος
χαραγμένη στα άρματα σου.

Λουκάς Σταύρου