Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Στον Τάσο Ισαάκ

Δέξου στο χώμα σου πατρίδα μου
τούτο το αίμα
μήνυμα προς τους άχραντους νεκρούς
πως πορευόμαστε
πιστοί σε μια σημαία

Λουκάς Σταύρου

12/8/1996