Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Όποια σημαία

Όποια σημαία κι αν υψωθεί
στην τυραννία ενάντια
θα την ακολουθήσουμε.
Με φωτιά και θάνατο
θα συντρίψουμε τις αλυσίδες μας
Νείκος ιερόν και Χάος αμόλυντο.

Λουκάς Σταύρου