Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η αγάπη

Η αγάπη
θύμηση ατελεύτητη
που μεταβαίνει
πέρα απ το θάνατο
λόγος βαθύς.

Λουκάς Σταύρου