Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Σπονδή

Στέκομαι εδώ
στην άκρη της αβύσσου
και σε κοιτάζω ουρανέ
ένα μυρμήγκι με συνείδηση
ευγνώμων και θαυμαστής σου
ένα κενό επιθυμίας
που θέλει να χαθεί για πάντα
μέσα στις ατελεύτητες
φλογώδεις ροές σου
σπονδή υπέρτατης ευχαριστίας.

Λουκάς Σταύρου