Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η δικαιοσύνη σου Ολμπράιτ

Γιατί δεν πετούν τα χελιδόνια
στον ουρανό της Σερβίας
μήπως το μάθανε
πως οι εκατόγχειρες
και τα τέκνα τα φοβερά
του ερέβους
στραγγάλισαν την άνοιξη μας
στην Πρίστινα
διαμέλισαν
και καταβρόχθησαν
τα τρυφερά της μέλη;
Η δικαιοσύνη σου Ολμπράιτ.

Λουκάς Σταύρου
(16-4-1999, Κέρκυρα)