Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η ζωή μου

Η ζωή μου
ένα όστρακο
που κόλλησε στην άγκυρα
ναυαγισμένου πλοίου
και ρούφηξε την σκουριά
και την θλίψη

Λουκάς Σταύρου