Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ανάκτηση της ψυχής

Τι θα απομείνει τελικά από τη ζωή;
Η θύμηση μονάχα
των μεγάλων στιγμών της παραίτησης σου
από κάθε κτήση
της απέκδυσης σου από κάθε ρόλο
της καταφυγής σου
στην ένδεια και την ερημιά

Λουκάς Σταύρου