Προστατευτικά μέτρα κατά του σκοταδιστικού κυπριακού παπαδαριού

Η απάντηση της πολιτικής κοινωνίας προς την εκκλησία της Κύπρου, ύστερα από τον αφορισμό του Πιτσιλίδη που ανακαλεί τον μεσαιωνικό σκοταδισμό και εξουσιασμό, πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα αιτήματα:

Λουκάς Σταύρου