Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Αναφορά στο έργο μου 'Τρόπος και Είναι'

Οι αισθήσεις δεν μας παραπλανούν. Απλά μας δείχνουν την επίφαση του πραγματικού το βάθος του οποίου αποκαλύπτεται με την επιστημονική έρευνα ( της φιλοσοφίας και των επιστημών) καθώς και με τις εφαρμογές στην δημιουργία και την τεχνολογία.

Η πηγή της πλάνης και του ψεύδους εντοπίζεται στην ίδια την νόηση.

Η νόηση δημιουργεί ψευδόκοσμους υποκινούμενη από βαθύτερα αίτια της ψυχής.

Οι ψευδόκοσμοι της νόησης στη συνέχεια στερεοποιούνται σε συλλογικές αλήθειες και οι αλήθειες αυτές με την σειρά τους γίνονται κοινωνικά δεσμωτήρια.

Η φιλοσοφία καλείται εκ νέου να ερευνήσει την προβληματική κατάσταση της νόησης και του ψυχολογικού βάθους και να αφαιρέσει τα καρκινώματα.

Η μελέτη της νόησης και του τρόπου αυτής είναι η πρώτη φιλοσοφία που θα καθαρίσει το έδρανο επί του οποίου μπορεί να στηθεί μετά βεβαιότητας κάθε αλήθεια και να ορισθεί η πλάνη.

Το έργο μου Τρόπος και Είναι κινείται πάνω στις ράγες αυτού του προβληματισμού.

Λουκάς Σταύρου