Αναφορά στο έργο μου 'Τρόπος και Είναι'

Οι αισθήσεις δεν μας παραπλανούν. Απλά μας δείχνουν την επίφαση του πραγματικού το βάθος του οποίου αποκαλύπτεται με την επιστημονική έρευνα ( της φιλοσοφίας και των επιστημών) καθώς και με τις εφαρμογές στην δημιουργία και την τεχνολογία.

Η πηγή της πλάνης και του ψεύδους εντοπίζεται στην ίδια την νόηση.

Η νόηση δημιουργεί ψευδόκοσμους υποκινούμενη από βαθύτερα αίτια της ψυχής.

Οι ψευδόκοσμοι της νόησης στη συνέχεια στερεοποιούνται σε συλλογικές αλήθειες και οι αλήθειες αυτές με την σειρά τους γίνονται κοινωνικά δεσμωτήρια.

Η φιλοσοφία καλείται εκ νέου να ερευνήσει την προβληματική κατάσταση της νόησης και του ψυχολογικού βάθους και να αφαιρέσει τα καρκινώματα.

Η μελέτη της νόησης και του τρόπου αυτής είναι η πρώτη φιλοσοφία που θα καθαρίσει το έδρανο επί του οποίου μπορεί να στηθεί μετά βεβαιότητας κάθε αλήθεια και να ορισθεί η πλάνη.

Το έργο μου Τρόπος και Είναι κινείται πάνω στις ράγες αυτού του προβληματισμού.

Λουκάς Σταύρου