Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Φιλοσοφία και εξουσία

Ο ρόλος της φιλοσοφίας δεν μπορεί να περιορίζεται στην άσκηση εξουσίας όπως είπε ο Πλάτων.

Διότι αν η φιλοσοφία ενταχθεί σε οποιοδήποτε σύστημα τότε χάνει την ορατότητα της.

Χάνει το δικαίωμα και την δυνατότητα άσκησης κριτικής του συστήματος.

Η φιλοσοφία διατηρεί την αξία της ως συμβουλευτική προτασιακή αρχή μη συμμετέχουσα στην εξουσία και διατηρούσα την δυνατότητα καταστροφής όλων των συστημάτων.

Μόνο οι παπάδες και οι παπαδοφιλόσοφοι θέλουν να ασκούν εξουσία.

Για τον φιλόσοφο η ελευθερία είναι ανώτερη κάθε εξουσίας.

Λουκάς Σταύρου