Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Κάτω το 'εθνικό' συμβούλιο

Ο πρόεδρος τη δημοκρατίας την οποία οι υποστασιοποιημένες κοινότητες έχουν παραμερίσει ώστε απλά να είναι ένας τίτλος χωρίς ουσιαστική κυριαρχία , θέλει λέει να επαναλειτουργήσει το λεγόμενο “εθνικό” συμβούλιο , ένα άτυπο όργανο που αντιπροσωπεύει τα κομματικά επιτελεία , εν όψει των εξελίξεων στο κυπριακό.

Το “εθνικό” συμβούλιο θεωρώ πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον λαό και την αυθεντική λαϊκή βούληση παρά μόνο τα κομματικά επιτελεία και όσους αφανώς διασυνδέονται με αυτά.

Ο θεσμός του “εθνικού” συμβουλίου είναι από την φύση του ολιγαρχικός και κομματοκρατικός και για αυτό ακριβώς τον λόγο συντηρείται από το κατεστημένο και αποτελεί μέρος του συστήματος του ενδοτισμου για να το εμφανίζουν ως δείγμα της λαϊκής βούλησης.

Η υποχώρηση στο κυπριακό που συσσωρεύει αλλεπάλληλες μειοδοσίες και προδοσίες στηρίχθηκε στην πλειοψηφική συναίνεση του εθνικού συμβουλίου που εγώ το ονομάζω κονκλάβιο της μειοδοσίας.

Το “εθνικό” συμβούλιο είναι ένας καθεστωτικός θεσμός εξαπάτησης του λαού και αντικατάστασης της λαϊκής βούλησης και της άμεσης συμμετοχής του στο μεγάλο ζήτημα του κυπριακού που αφορά το παρόν και το μέλλον του λαού.

Ένα πραγματικό δημοκρατικό κίνημα δεν μπορεί να δεχθεί τον θεσμό του εθνικού συμβουλίου διότι ο λαός έχει δικαίωμα να καθορίσει ο ίδιος τον στόχο , το πλαίσιο και την διαδικασία δια της άμεσης συμμετοχής του με ανακλητούς αντιπροσώπους ειδικού σκοπού.

Αντί του κομματοκρατικού εθνικού συμβουλίου προτείνω την δημιουργία μιας λαϊκής συνέλευσης που θα εργασθεί για τον καθορισμό της πορείας του κυπριακού δια αντιπροσώπων που θα προέλθουν μέσα από τις λαϊκές τοπικές συνελεύσεις που θα απολήγουν στις αντιπροσωπευτικές επαρχιακές συνελεύσεις.

Μόνο η λαϊκή συνέλευση έχει δικαίωμα και ισχύ να πραγματευθεί το εθνικό θέμα και κανένα κονγκλάβιο των κομματικών συμμοριών.

Λουκάς Σταύρου