Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ελληνικός πολυθεϊσμός και πολιτική δράση

Η τάξη των θεών ως κατανόηση της αρχετυπικής δράσης τους που διαπερνά άπαντα τα όντα και εκδηλώνεται στον αγώνα της διατήρησης της ταυτότητος και της εντελέχειας , καταλήγει μέσα από τον ενάρετο άνθρωπο στην δίκαιη πολιτεία , που είναι το μέγιστο δημιουργημένο ηθικό υποκείμενο της ιστορίας και του πολιτισμού.

Η πραγμάτωση του νοήματος της ύπαρξης είναι η πολιτεία του δικαίου που απαιτεί αγώνα κατά των καθοδικών ροπών και εκφυλιστικών τάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η ατομική ύπαρξη ολοκληρώνεται στα πλαίσια της δίκαιης πολιτείας που οφείλει να είναι το ύψιστο ηθικό όραμα των θνητών. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να δημιουργήσει στον παρών κόσμο του την δίκαιη πολιτεία τότε με ποιο δικαίωμα επιθυμεί την αιώνια ζωή , εφόσον ως ον ανίκανο και εγωκεντρικό θα μεταφέρει στον ουρανό τις εκφυλιστικές ροπές της ύπαρξης του ;

Συνεπώς η πολιτική είναι μέρος της πολυθεϊστικής κοσμοθεώρησης και έχει ως σκοπό της την αρετή και την δίκαιη και αρμονική πολιτεία.

Αυτή είναι και η βαθύτερη διαφορά του ελληνικού πολυθεϊσμού από τον χριστιανισμό.

Ο ελληνικός πολυθεϊσμός στοχεύει δια της παροντικής κοσμικής δράσης στην καλύτερη δυνατή πολιτεία ενώ ο χριστιανισμός στοχεύει στην άλλη ζωή του ατόμου.

Η εκκοσμίκευση αυτού του μεταφυσικού ατομικισμού παράγει την κοινωνία που όλοι γνωρίζουμε , του ατομοκεντρισμού , της ταξικής και ολιγαρχικής τυραννίας , της εκμετάλλευσης και του σκοταδισμού.

Το πολιτικό κίνημα με αξιακό υπόβαθρο τον ελληνικό πολυθεϊσμό αναγγέλλει μια βαθύτερη αλλαγή , μια πνευματική και πολιτισμική αλλαγή και τάσσει ένα νέο σκοπό στην ατομική ύπαρξη που πραγματώνεται δια της συμμετοχής στον κοινό αγώνα και το κοινό έργο της πόλεως, δηλαδή δια του κοινωνισμού που είναι η μεγίστη ηθική αρχή που εκπορεύεται από την αρετή και το νόημα της δικαιοσύνης.

Το πολιτικό κίνημα του ελληνικού πολυθεϊσμού είναι εξ ορισμού συμμετοχικό, λαϊκό και δημοκρατικό διότι ανακαλεί την κάθε ατομική ύπαρξη στη τάξη της αρετής και στον κοινό αγώνα του κοινωνισμού και της δίκαιης πολιτείας.

Εκ θεών και εκ της τάξης των θεών θα προέλθει η αληθινή αλλαγή στη ζωή μας και την πολιτεία μας.

Η πολιτική δράση με φόντο την τάξη των θεών μας, γίνεται ηθικο-θρησκευτική δράση και πραγμάτωση της ανθρώπινης εντελέχειας.

Η κοινωνία της ταξικής τυραννίας και της ατομοκεντρικής διαφθοράς δεν διορθώνεται με περισσότερο χριστιανισμό, καθότι αυτός αποτελεί το βαθύτερο πρόβλημα αυτής της κοινωνίας.

Αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε αλλά να το αναδείξουμε για να απαλλάξουμε την κοινωνία από τον μεταφυσικό ατομικισμό και την εκφυλιστική αντανάκλαση αυτού στην πολιτεία.

Λουκάς Σταύρου