Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Πολεμική φιλοσοφία

Η φιλοσοφία ορίζεται ως έρευνα του πραγματικού και στο πεδίο αυτό έχει να επιτελέσει μεγάλο έργο.

Όμως θα ήταν ύβρις εάν άφηνε το ψέμα στο απυρόβλητο και μάλιστα το εξουσιαστικό ψέμα που εμποτίζει τυραννικούς θεσμούς. Η φιλοσοφία οφείλει να καταγγέλλει το ψέμα και να ελέγχει κάθε ιδέα που απευθύνεται στην συλλογική συνείδηση.

Στο πεδίο της κριτικής που ασκεί η φιλοσοφία εμπίπτουν όλες οι ιδεολογίες και όλες οι θρησκείες στην βαθύτερη ουσία των δογμάτων τους καθώς και στις επιπτώσεις τους στην πολιτική κοινωνία.

Κανένας δεν μπορεί να φιμώσει την φιλοσοφία και τον φιλόσοφο παρά μόνο οι τύραννοι και τα κράτη εκείνα που πουλούν “αλήθειες” στους υπηκόους τους για να τους εξουσιάζουν.

Η ελευθερία της πεποίθησης έχει νόημα σε μια κοινωνία μόνο αν αυτή η κοινωνία δεν αποτρέπει την κριτική πασών των πεποιθήσεων.

Όταν όμως το κράτος δίνει ταυτότητα στους υπηκόους του εφόσον ασπάζονται μια πεποίθηση και αποκλείουν κάθε άλλη, τότε δεν έχουμε να κάνουμε με κοινωνία ανθρώπων αλλά με σπήλαιο δεσμοτών και θαυματοποιών.

Σε αυτή την κατάσταση η φιλοσοφία υπάρχει και νοείται ως αντίσταση και διαφωτισμός και λόγος επαναστατικός και απελευθερωτικός.

Θεωρώ λοιπόν πως ο ρόλος της φιλοσοφίας είναι στη βαθύτερη ουσία του πολιτικός και κοινωνιστικός.

Η φιλοσοφία δεν είναι η οδός της απομόνωσης και της αναζήτησης ατομοκεντρικών ιδανικών όπως η αταραξία , η ηδονή , η ευτυχία, η νιρβάνα και άλλα τέτοια, αλλά η οδός του αγώνος και της σύγκρουσης που κατατείνει στην πολιτεία της ελευθερίας και της αρμονίας.

Αυτόν τον σκοπό έχει να επιτελέσει η ψυχή σε αυτόν τον μικρό διάκοσμο της παρούσας ζωής. Να πραγματώσει την κάλλιστη πολιτεία κατά μίμηση των θεών που στον μεγάλο διάκοσμο πραγματώνουν το κάλλιστο κοσμικό γένος , εκεί όπου οι ψυχές των ηρώων και των σοφών και των αγίων ανθρώπων θα ανταμώσουν σε νέα αιθέρια σώματα και νέους ουρανούς.

Λουκάς Σταύρου