Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο εξουσιαστικός ρόλος του χριστιανικού ιερατείου

Το χριστιανικό ιερατείο διασφαλίζει τα συμφέροντα του στο πλευρό πάντοτε της εξουσίας την οποία μάλιστα αναπαράγει μέσα από τις δομές της “πνευματικής” εξουσίας που ασκεί στο λαό.

Μέσα από την σχέση του με την εξουσία συσσωρεύει δια μέσου των αιώνων χρυσάφι και πλούτο κάθε είδους δια του οποίου μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα.

Στην σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία το χριστιανικό ιερατείο συμμετέχει στην τραπεζοκρατική οικονομία που είναι στην ουσία της η καταλήστευση της συλλογικής εργασίας του λαού.

Η κεντρική υπηρεσία που προσφέρει το χριστιανικό ιερατείο στην ληστρική ολιγαρχία είναι η στράτευση του λαού υπέρ των συμφερόντων της ολιγαρχίας.

Μέσω της θρησκείας του γιαβέ ο λαός προσφέρει τα παιδιά του ως στρατιώτες στην υπηρεσία των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Έτσι η ολιγαρχία δεν κλέβει μόνο την εργασία του λαού αλλά και το αίμα των παιδιών του.

Είναι αδύνατο να κατανοηθεί το ολιγαρχικό σύστημα χωρίς την κατανόηση της εξουσιαστικής δράσης του χριστιανικού ιερατείου. Το παρασιτικό παπαδαριό κάνει ότι έκανε η Κίρκη στους συντρόφους του Οδυσσέα. Μέσα από τις παραστάσεις της θρησκείας του μετατρέπει τον λαό σε κοπάδι πειθαρχημένων σκλάβων που το χειρίζονται οι λίγοι για να αρπάζουν την εργασία και το αίμα του.

Απέναντι σε αυτό το σύστημα της τυραννίας που διαρκεί αιώνες, παίρνοντας διάφορες μορφές στην ιστορική του εξέλιξη, αντιτάσσω την ελληνική κοσμοθέαση που αδράζεται στις εγγενείς δυνατότητες της ανθρώπινης κατανόησης και εμπειρίας που περιλαμβάνει τον ελληνικό πολυθεϊσμό και τον εθνικοκοινωνισμό ως την υψίστη μορφή αρετής και δράσης υπέρ της πόλεως και του δικαίου.

Στο εθνικοκοινωνικό πολίτευμα μας δεν θα υπάρχει ο τραπεζίτης και ο ολιγάρχης αλλά το λαϊκό αυτεξούσιο.

Λουκάς Σταύρου