Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Πόλεμο στην δημοκρατία τους και την Δ.Δ.Ο.

Η ΔΔΟ που μας ετοιμάζουν οι κατακτητές με τους τουρκοπροσκυνημένους εκτός των άλλων κακών που θα φέρει θα ατσαλώσει τους θεσμούς του ταξικού κράτους υπό την σκιά μάλιστα κάποιου εγγυητικού πλαισίου.

Θα μας επιβάλουν ένα σύνταγμα που δεν θα αλλάζει με τίποτα και που θα υποτάσσει τις παραγωγικές δυνάμεις του λαού στην τραπεζοκρατική οικονομία και την εκατέρωθεν παρασιτοκρατία.

Η δημοκρατία τους είναι η δυστυχία μας.

Οι λαϊκές παραγωγικές δυνάμεις πρέπει να αποκοπούν από κάθε ιδεολογική εξάρτηση με την τυραννία και να την κτυπήσουν κατά μέτωπον.

Το κίνημα που προτείνω με κεντρικό άξονα την υπεράσπιση της εθνικής ελληνικής θρησκείας φέρει εντός του το νόημα της ιδεολογικής απεξάρτησης και την οχύρωση του αγώνα μας στο ανίκητο πολιτισμικό βάθος της ελληνικής κοσμοθέασης.

Οι θεοί επέστρεψαν στις ψυχές μας.

Λουκάς Σταύρου